Page is loading, just a sec...

چگونه کاپ سیل سفارش دهم؟

غلاف بطری {کاپ سیل } نوعی پلمپ میباشد که با استفاده از حرارت میتوان بسته بندی شکیلی برای ظرف ایجاد کرد واز طرف دیگر باعث پلمپ اختصاصی محصولات میشود.

غلاف بطری {کاپ سیل }

نوعی پلمپ میباشد که با استفاده از حرارت انجام میپذیرد که میتوان بسته بندی شکیلی برای ظرف ایجاد کرد واز طرف دیگر باعث پلمپ اختصاصی محصولات میشود.  

لیبل شرینگ

غلاف های شرینگ را میتوان به ۵ دسته تقسیم کرد.

تمام بدنه ودرب : دراین نوع شرینگ ٬ غلاف به اندازه کل بطری بریده میشود ودرب آن را نیز فرا میگیرد وبعداز حرارت دهی ؛ غلاف کل بطری را دربرمیگیرد .

تمام بدنه : دراین نوع شرینگ ٬ غلاف تمام بطری را تا ابتدای درب میپوشاند.

وسط بدنه : معمولا از این نوع شرینگ برای درج مشخصات کالا ونقش ونگار استفاده میشود وبرای شکیل تر شدن بطری های تک رنگ و ساده بسیار کاربردی است.

درب : دراین نوع شرینگ ٬ غلاف برای دور درب استفاده میگردد.

بسته بندی چندتایی : دراین نوع شرینگ ٬ غلاف به منظور بسته بندی چند محصول به صورت پک یا بسته بندی چندتایی مورد استفاده قرار میگیرد.

امتیاز 2.89/5