The Latest Ads

News and Articles

ALL
no pic

روش تقسیم سم چگونه است ؟

2021-03-02 08:00:00

روش تقسیم سم چگونه است ؟...

More

مزیت های پت های پلاستیکی

2020-12-30 08:00:00

آیا از مزیت های پت های پلاستیکی اگاهی دارید؟
وانواع پت ها؟...

More

چگونه کاپ سیل سفارش دهم؟

2019-12-02 10:00:00

غلاف بطری {کاپ سیل }

نوعی پلمپ میباشد که با استفاده از حرارت میتوان بسته بندی شکیلی برای ظرف ایجاد کرد واز طرف ...

More

بهترین درب بطری بازار

2019-12-02 11:00:00

درب

درب ها از اهمیت بسیاری برخوردارند ٬ زیرادرصورتی که درب بی کیفیت باشد باعث میشود محتویات بطری از داخل به ب...

More