Page is loading, just a sec...
  • Product Name :بطری۵۰سی سی آلفا دهانه۱۸
  • barcode :۲۰۶
  • Product color :شفاف
  • Product material :پلاستیک
  • Product weight :۷ Gram
  • Production Year :2020
  • barcode :۲۰۶

Additional product description

بطری آلفا ۵۰ جهت مصارف دارویی ٬ غذایی ٬ آرایشی و بهداشتی  استفاده میگردد. بطری آلفا ۵۰ در زمینه ی روغن کشی بسیار کاربردی است. واز بطری آلفا ۵۰ برای محلول های ضد عفونی کننده نیز استفاده میشود.

بطری ۵۰ میل ٬ بطری ۵۰ سی سی آلفا با طراحی ٬ ظروف دارو گیاهی ٬ قیمت بطری ۵۰ میل ٬ ظرف دارو گیاهی ٬ بطری پت ٬ پت گیاهی ٬ بطری آلفا ۵۰ میل دهانه ۱۸  ٬ فروش بطری ۵۰ میل ٬ فروش عمده پت ٬ عمده ٬ بطری پلاستیکی ٬ پت پلاستیکی ٬ پت شفاف ٬پت غذایی ٬ پت دارویی ٬ درب پلمپ دار برای بطری الفا ۵۰  ٬ بطری ۵۰ سی سی روغن ٬ پت کنجد ٬پت زیتون ٬ بطری ۵۰ سی سی آلفا ٬ عطاری ٬پت مخصوص طب اسلامی ٬ پت برای طب سنتی ٬ پت با طراحی زیبا ٬ پت های کاربردی آلفا عداد در بسته 500گونی نایلون - بطری ۵۰ سی سی پت - بطری۵۰  سی سی بتادین - بطری ۵۰ سی سی پلاستیکی بطری جدید بسته بندی آرگان- پت اسپری خور-بطری مخصوص روغن آرگان ٬ بطری ۵۰ سی سی بطری کوچک بطری آرگان --بطری آرگان روغن - پت آرگان مراکشی ٬بطری ۵۰سی سی آلفا دهانه ۱۸ ٬ ظرف ۵۰ سی سی ٬ظرف دارو گیاهی ٬ ظرف دارو گیاهی ٬ ظروف دارو ٬ قوطی پت ٬ ظرف پمپی ٬ بطری اسپری ٬ بطری pet ٬ بطری ۵۰ میل ٬ ظرف اسپری ۵۰ سی سی ٬ ظرف ۵۰ سی سی آلفا ٬بطری پت پلاستیکی ٬ بطری ۵۰ میل آلفا ٬ بطری پلاستیکی ٬ پت سم ٬ عطاری ٬ پت دارویی ٬ پت غذایی ٬ پت گیاهی ٬پت  دارو ٬ بطری پت شربت ٬ قیمت بطری ۵۰ سی سی ٬ فروش پت ٬ عمده ٬ فروش عمده ٬ فروش بطری پت ۵۰ سی سی ٬ قیمت بطری پت ۵۰ سی سی ٬ درب بطری اسپری دهانه ۱۸ ٬ بطری ۵۰ سی سی ٬ بطری پت ۵۰ میلی لیتر ٬ درب آسان ریز ٬ درب بطری اسپری دهانه ۱۸ ٬ صادرات بطری ٬ خرید اینترنتی ظروف دارویی ٬ بطری پت کوچک ٬ بطری جار ٬ پت جار ٬ بطری اسپری کوچک ٬ بطری اسپری ٬ بطری ۵۰ میل