Page is loading, just a sec...
  • Product Name :درب دهانه ۲۸ قیف دار پلمپی (زرد-سبز-سفید-طلایی-مشکی)
  • barcode :۱۰۰۲-۱۰۰۷
  • Product color :(زرد-سبز-سفید-طلایی-مشکی)
  • Product material :پلاستیک
  • Product weight :14 Gram
  • Production Year :2020
  • barcode :۱۰۰۲-۱۰۰۷

Additional product description

درب قیف دار پلمپی دهانه ۲۸ برای بطری های متفاوتی استفاده میگردد به ویژه مخصوص  بطری های حاوی روغن های کنجد ٬زیتون ٬سیاهدانه ٬گردو ٬فندوق ٬بادام و... می باشد .همچنین در اصنافی همانند عطاری ٬آرایشی ٬ بهداشتی و لبنیاتی بسیار کاربردی است .

درب دهانه ۲۸ قیف دار پلمپی ٬ درب اسان ریز ٬درب قیف دار اسان ریز پلمپ دار ٬ درب اسان ریز قیف دار پلمپ ٬ درب دهانه ۲۸ آب بند و گاز بند ٬ فروش انواع درب ٬ درب های جدید دهانه ۲۸ ٬ درب سفید دهانه ۲۸ ٬ درب طلایی دهانه ۲۸ ٬ درب اسان ریز قیف دار پلمپ زرد ٬درب پیچ دار ٬پت ارایشی ٬ عطاری ٬ لبنیات ٬ پت پلاستیکی ٬ درب بطری ٬درب پت پلاستیکی ٬درب پلمپ چتری ٬پلمپ

Related Products درب دهانه ۲۸ قیف دار پلمپی (زرد-سبز-سفید-طلایی-مشکی)